Hälsokontroll – Så fungerar det

Våra vanligaste folksjukdomar är också de som lätt går att koppla till vår levnadsstandard. I Sverige är det hjärt- och kärlsjukdomar som dominerar och de är direkt beroende av hur våra vanor och vår kosthållning ser ut. Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i vårt land och samtidigt är de lätta att undvika. Ett första steg är att gå på regelbundna hälsoundersökningar för att få insikt i hur din kost och dina vanor påverkar din hälsa. Med de data som årliga hälsoundersökningar ger är det lätt att se ett samband och att påverka sina livsval för att få ett långt och friskt liv. Börja gå på regelbundna hälsoundersökningar redan idag och ta första steget mot ett långt och hälsosamt liv.

Vad kan man upptäcka med en hälsokontroll?

Det är inte bara hjärt- och kärlsjukdomarna du kan få bukt med genom att gå på årliga hälsoundersökningar. Att få koll på sitt kolesterolvärde hjälper dig också att undvika till exempel åldersdiabetes som är en vanlig följd av att ha levt det goda livet lite för länge utan tanke på konsekvenserna av att hoppa över träningen och istället ta en portion till. Kolesterolet kan du lätt kontrollera utan att det behöver gå ut över att du har ett gott liv. Som en bonus får du ett långt sådant.
Andra moment som kan ingå i en komplett hälsoundersökning är till exempel EKG för att kontrollera hjärtrytm, blodprov som kan visa på obalanser i blodvärdena och en uppdatering av vacciner. Att kontrollera hälsan efter en längre utlandsvistelse är inte helt fel, men kom då ihåg om att be om det speciellt under din hälsoundersökning. Testerna går att anpassa efter situationen.
Ett vanligt inslag i hälsoundersökningen är för män att kontrollera prostatan och för kvinnor att kontrollera sköldkörteln. Prostatakollen är en enkel undersökning som kan visa på mycket tidiga tecken på prostatacancer, en sjukdom som ofta leder till döden om den inte upptäcks i tid. Får du diagnos i tidigt stadium finns behandling att få. Sköldkörteln ställer ofta till det för kvinnor, men även för en del män. Den styr din ämnesomsättning och både över- och underaktivitet leder till viktstörningar som är lätta att behandla men ofta inte är diagnostiserade. Dina problem med vikten kan alltså vara så enkla att råda bot på som att gå till regelbundna hälsoundersökningar. Så varför kämpa med dieter, när medicinen finns att tillgå. Gå på årliga hälsoundersökningar och stoppa dina framtida hälsoproblem redan innan de finns!

Comments are closed.